Státní okresní archivy

Z Českého ráje a Podkrkonoší – základní informace

Název: Z českého ráje a Podkrkonoší Podnázev: vlastivědná ročenka Značka pro citace: ZČRP Poslání periodika: Recenzované neimpaktované periodikum, přinášející původní vědecké studie z oblasti historie, archeologie, etnologie a dějin umění, dále...

Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Semily

Archiv pečuje o 2286 archivních souborů, vzniklých z činnosti státní správy, samosprávy, justice, základních, středních, odborných a uměleckých škol, družstev, kulturních institucí, církví, spolků a společenských organizací atd....

Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Teplice

V archivu je uloženo 1244 archivních fondů z let 1360-2003 o rozsahu 2685 bm, z nichž je zpracováno 2067 bm, zinventarizováno 1830 bm a...

Aktuálně

Výstava online

SOA v Litoměřicích - Krajská

Výstavy online

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích Výstavy mívají krátký život, rádi bychom proto jedné z nich umožnili prostřednictvím internetových stránek žít pomyslný...